3-daagse risicomanagement opleiding

De onderstaande 3-daagse risicomanagement opleiding geven wij aan risico- en verzekeringsadviseurs. Vanzelfsprekend kunnen wij onze opleidingsprogramma’s afstemmen op specifieke doelgroepen en aanpassen naar de wensen en het opleidingsniveau.

[hb_title subtitle=””] dag 1 [/hb_title]

Op dag 1 van de cursus krijgen de deelnemers een totaalbeeld van de risicomanagementaanpak en wordt aandacht besteed aan een nieuwe klantbenadering m.b.v. het bedrijfsmodel van de klant en een praktisch communicatiemodel. De aanpak kan worden gezien als een basis voor iedere klant, of te wel de risicomanagement light versie.

Highlights bij een praktische en persoonlijke aanpak, waarbij de klant centraal staat. Wat is risicomanagement, wat is de toegevoegde waarde voor de klant en voor de adviseur? Het Risicomanagement proces in vogelvlucht. De stappen uit het risicomanagementproces. Doel: het verkrijgen van een totaalbeeld van wat de risicomanagementaanpak behelst en inzicht in het bedrijfsmodel van de klant.
Durft u het risico wel aan? Over commerciële intelligentie. Onderzoek in de financiële branche wijst uit dat klantloyaliteit door emotionele competenties van de adviseur wordt bepaald. Aan de hand van een professioneel en praktisch communicatiemodel krijgt u inzicht in uw eigen ‘handleiding’ en leert u te schakelen naar klanten, die niet op u lijken.
Durft u het risico wel aan? Inzicht in uw eigen ‘handleiding’ en die van de klant. Aan de hand van een korte casus krijgt u verandertips om optimaal met uw klanten te communiceren.
Dynamisch Business Model® als gesprekskapstok.  Met behulp van het Dynamisch Business Model® krijgt u snel een totaalbeeld van de onderneming van uw klant en de dynamiek  met de omgeving.
Dynamisch Business Model® in de praktijk.  Aan de hand van eigen klantvoorbeelden wordt het businessmodel uitgebreid toegelicht.
Wrap up dag 1 ‘Light versie versus meer uitgebreide aanpak.’ Korte evaluatie van de dag. Toelichting op dag 2: van een light versie naar een meer uitgebreide risicomanagementaanpak. Uitdaging: ga de nieuwe gespreksinzichten toetsen bij uw klant!

[hb_title subtitle=””] dag 2 [/hb_title]

Op dag 2 ligt de focus op het uitvoeren van een risico-inventarisatie en het samenstellen en bespreken van het risicoprofiel. Aan de hand van een casus wordt de meer uitgebreide risicomanagementaanpak toegelicht. Daarnaast wordt op een praktische manier stilgestaan bij het maken van een financiële analyse en krijgen deelnemers een communicatie-instrument waardoor zij de regie houden over ieder risicogesprek.

Tips & tools bij de risico-inventarisatie (inhoudelijke aandachtspunten). Waar moet u  op letten bij het uitvoeren van een risico-inventarisatie, wat zijn do’s and don’ts?
Casus Risico inventarisatie. In subgroepen wordt een risico-inventarisatie uitgevoerd. Centraal staan het Dynamisch Business Model® en de indeling van het bedrijf. Bij deze casus komt de meer uitgebreide risicomanagementaanpak aan bod.
Presenteren bevindingen. Aan de hand van de casus  presenteren de subgroepen hun uitwerkingen en wordt de casus plenair besproken.
Tips & tools bij de risico inventarisatie (gesprekstechnieken). Waar moet u op letten tijdens het voeren van inventarisatiegesprekken? Aan de hand van actuele interviewtechnieken worden concrete tips voor een optimale informatie uitwisseling gegeven.
Een praktische financiële analyse. De verschillende posten op de balans worden besproken en gekoppeld aan vragen uit de risico-inventarisatie.  Praktische uitleg van begrippen als solvabilitiet, liquiditeit en werkkapitaal. Aan de hand van een casus wordt duidelijk dat de praktijksituatie bij de klant niet los gezien kan worden van de cijfers en vice versa.
De Magie van Metacommunicatie. Bij de risico-inventarisatie en het bespreken van de financiële situatie van de klant raakt u soms gevoelige onderwerpen. Met behulp van meta- communicatie wordt elk lastig (risico)onderwerp bespreekbaar gemaakt.
Wrap up dag  2 ‘Van papier naar praktijk. ’Korte evaluatie van de dag. Waar zitten aanknopingspunten. Wanneer de lightversie inzetten en wanneer een meer uitgebreide aanpak.

[hb_title subtitle=””] dag 3 [/hb_title]

Op dag 3 ligt de focus op het samenstellen van een risicoprofiel om prioriteiten te kunnen stellen om vervolgens voor de top 5 of 10 risico’s praktische aanbevelingen te kunnen doen. In de middag staan we stil bij het goed over de bühne krijgen van risicomanagement en worden tips meegegeven om risicomanagementactiviteiten succesvol te implementeren in de adviespraktijk van de risicomanagementadviseur.

Tips & tools bij het wegen van risico’s. Inschatting van risico’s in het zicht van de klant. Vaak ontbreekt de statistiek en worden vooral kwalitatieve inschattingen gemaakt. De rode draad bij deze fase is de risicoperceptie en –communicatie. Praktische tips uit de statistische analyse kunnen worden ingezet bij het gebruik van branche- gegevens. Resultaat is een top 5 of een top 10 risico’s.
Het risicoprofiel tussen de oren. Hoe verhoogt u het risicobewustzijn? Hoe krijg je de organisatie en haar medewerkers in beweging zodat zij risico’s op een veerkrachtige manier kunnen beheersen en in staat zijn om risicobewust te handelen.
Risicobeheersing en preventie. Risicobeheersing gaat verder dan het voorschrijven van technische maatregelen. Aan de hand van een korte casus wordt u uitgedaagd om meer aandacht te geven aan procedures en gedrag van uw klant. Hoe krijgt u risicomanagement bij hen tussen de oren?
Tips & Tools bij het voeren van risico-adviesgesprekken: over emotionele intelligentie. Hoe kunt u sturing geven aan de creatieve spanning tussen de eigen mentale/emotionele vaardigheden en het verkoopresultaat? Daarnaast bespreken we een praktisch format voor het voeren van een goed adviesgesprek.
Risico advies en risicoactieplannen. Kort en krachtig rapporteren aan de klant. Wat zet u wel en niet in het rapport?
De risicomanagement pitch. Waarom is risicomanagement van belang? Wat is de toegevoegde waarde voor uw klant: de ondernemer en voor uzelf? Welke voorbeelden kunt u voor de verschillende klanttypen benadrukken om het belang van risicomanagement goed onder de aandacht te krijgen?
RM rendabel vermarkten. Laatste tips voor het praktisch implementeren van risicomanagement activiteiten. Wat is er nodig en wat zijn de vervolgstappen binnen uw eigen organisatie om van risicomanagement een succes te maken?

 

 

Lizanne Vroom

20 jaar zelfstandig risicomanagement adviseur voor profit en non-profit organisaties. Kerndocent en programma manager voor diverse risicomanagementopleidingen. Auteur van "Risicomanagement vanuit het Dynamisch Business Model', 'Ik durf het risico wel aan', 'Liefde komt niet van één k(l)ant'. Oprichter en eindredactie van Riskforum.nl