Begin 2024 gaat de erkende post HBO opleiding ‘Register Risicomanagement Expert’ RRE weer van start!

Op zoek naar een praktische risicomanagement opleiding? In februari 2024 gaat er weer een nieuwe groep met de Leergang ‘Register Risicomanagement Expert’ (RRE) van start! Onder voorbehoud van voldoende deelnemers, wordt de opleiding in het Ampt van Nijkerk gegeven. De precieze data volgen begin oktober 2023 en staan dan in het programma onderaan dit bericht.

Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO/ CPION). Na een succesvolle afronding van deze leergang ontvangt u een diploma en mag u de titel RRE gebruiken. Voor deze post HBO opleiding hoeft u niet aan specifieke instroom eisen te voldoen. De lessen zijn praktisch ingestoken en gaan uit van een HBO werk- of denkniveau. Dit unieke programma richt zich op de praktische toepassing van risicomanagement en is onderscheidend door de sterke combinatie van vakinhoud en gedrag. U leert de verschillende risicomanagement methoden, tips en tools – gecombineerd met inzichten om gedrag te beïnvloeden – direct toe te passen binnen uw eigen organisatie of adviespraktijk.
Het programma richt zich op risicomanagement advieseurs en (interne) risk & compliance managers. Met deze opleiding kunt u invulling geven aan het ‘risk based thinking’ binnen de nieuwe ISO normeringen. De docenten van onze praktische opleiding Risicomanagement kunnen hun voorbeelden eenvoudig aanpassen en vertalen naar uw eigen werkomgeving.

Praktisch toepasbaar, professioneel en betaalbaar

De uitvoering en het programmamanagement is in handen van Lizanne Vroom, een zeer ervaren en deskundige docent, die al 25 jaar in de risicomanagement praktijk werkzaam is en optreedt voor verschillende opleidingsinstituten. Samen met een  enthousiast, ervaren en deskundig team bent u ervan verzekerd dat u les krijgt van mensen die zelf actief zijn binnen een specifiek aandachtsgebied van risico- en business continuity management.

De totale opleidingsduur is ongeveer 9 maanden en bestaat uit twee modules van elk 6 workshops en een afstudeerfase met een terugkomdag en persoonlijke begeleiding voor de eindopdracht.
Als proeve van bekwaamheid voert u binnen de eigen organisatie of die van een relatie een risicomanagement onderzoek (case study) uit. Deze wordt door een externe examinator beoordeeld waarbij u een cijfer voor de schriftelijke bijdrage én de mondelinge toelichting ontvangt.

Naast de persoonlijke contacturen tijdens de lessen (104) en praktijkbegeleiding (terugkomdagen spreekuren) uur schatten wij de studiebelasting voor de voorbereiding van de lessen en het maken van de eindopdracht in op circa 40-60 uur.

De opleiding wordt gegeven in het centraal gelegen Ampt van Nijkerkaan de Berencamperweg 4 te Nijkerk.

De kosten voor de Leergang Risicomanagement bedragen €5950 euro. Hierin zijn de lessen, lunches, het studiemateriaal en het eindexamen inbegrepen. Het boek dat centraal staat in de Leergang Risicomanagement is ‘Risicomanagement, vanuit het Dynamisch Business Model®’. Dit boek en ander lesmateriaal worden de eerste dag uitgereikt. Via Riskforum.nl kunt u tussentijds contact houden met uw medecursisten en docenten en kunt u het opleidingsmateriaal downloaden.

Wilt u zich inschrijven of meer informatie over deze opleiding? Neem contact op via het contactformulier of bel met Lizanne Vroom (06 55714841) voor een persoonlijke toelichting. Heeft u een grotere groep met belangstellenden? Vraag dan ook naar onze mogelijkheden om deze opleiding in-company te verzorgen.

Kijk hier onder vast naar de verschillende workshops, die in deze waardevolle en compacte leergang worden gegeven.

Uitgebreide omschrijving van het programma

Workshops
9.30 uur – 17.30 uur
MODULE I  HET RISICOMANAGEMENTPROCES IN DE PRAKTIJK
M1-01
Datum: 2024
Docent: Lizanne Vroom
Risicomanagement in vogelvlucht. Introductie / bespreken van het programma. Het begrippenkader: wat is risicomanagement/ wat zijn risico’s. Overview van het risicomanagement proces.
Vaststellen van de interne en externe context. De dynamiek van het ondernemen: vaststellen van de interne en externe context met behulp van het Dynamisch Business Model®.
M1-02
Datum: 2024
Docent: Lizanne Vroom
Risico-inventarisatie op bedrijfsonderdelen. Risico’s inventariseren: methodieken, tips en tools, gebruik van DBM-inventarisatietool en andere checklists. Hoe houd je de inventarisatie behapbaar?
Externe analyse of omgevingsanalyse. Aan bod komen verschillende inventarisatiemodellen zoals DESTEP, Porter, SWOT en DBM. Hoe leg je relaties tussen de verschillende inventarisatie en analyse modellen?
M1-03
Datum: 2024
Docent: Lizanne Vroom
Risico’s evalueren: kwantitatieve en kwalitatieve methoden. Wanneer maak je gebruik van welke methode? Het fenomeen risicoperceptie komt hierbij uitgebreid aan bod. Prioriteiten stellen aan de hand van het risicoprofiel.
Risico’s beheersen en rapporteren. Naast fysieke en technische oplossingen vooral ook aandacht voor procedures en gedrag. Hoe ga je risicobewust handelen? Rapporteren aan de hand van praktische risicoactieplannen. Wat staat er in de rapportage en hoe zorg je dat aanbevelingen ook worden opgepakt?
M1-04
Datum: 2024
Docenten: Lizanne Vroom & Jaap Zijlstra
Case Study atelier deel I – Competenties en gedrag van de risicomanagement adviseur / risicomanager. Korte introductie op de casestudy (eindopdracht).
Communicatiemodel voor professionele communicatie en het ontwikkelen van commerciële intelligentie.
Risicomanagement inventarisatie en –advies gesprekken.
M1-05
Datum: 2024
Docent: Lizanne Vroom
Standaard Risicomanagement modellen met elkaar vergeleken. COSO II, COSO 2017 en NEN-ISO 31000. Wat hebben de modellen met elkaar gemeen en waar zitten verschillen. Welk model wanneer inzetten?
Implementatie van RM. Het cyclische karakter van risicomanagement en evaluatie van het proces. Hoe hou je risicomanagement op de agenda en hoe krijg je de organisatie in beweging?
M1-06
Datum: 2024
Docent: Lizanne Vroom
Case study atelier deel II – uitwerken van een bedrijfscasus. Stappenplan van risicomanagement in de praktijk. Aan de hand van een uitgebreide casus wordt risicomanagement in kleinere subgroepen toegepast. Waar moet de case study (eindrapportage) aan voldoen en hoe kom je aan de benodigde informatie?
Workshops
9.30 uur – 17.30 uur
MODULE II  RAAKVLAKKEN MET ANDERE MANAGEMENTDICIPLINES
M2-01
Datum: 2024
Docent: Lizanne Vroom
Corporate Governance: risicomanagement en compliance. Relevante wet- en regelgeving: waaronder Bazel III, Solvency II, Sox en code Tabaksblat. Overlap en verschil met compliance.
Financiële analyse. Hoe maak je zelf een praktische financiële analyse m.b.v. jaarverslag (balans en winst en verliesrekening). Er wordt een relatie gelegd met belangrijke afhankelijkheden vanuit het DBM en de vragen uit de inventarisatiefase.
M2-02
Datum: 2024
Docent: Jaap Zijlstra
Leiderschap, ethiek en organisatiecultuurBelang van leiderschap en voorbeeld gedrag voor een effectieve risicomanagementaanpak. Ethiek en organisatiecultuur: de basis en voedingsbodem voor succesvol risicomanagement.
M2-03
Datum:  12024
Docenten: Lizanne Vroom 
Risicomanagement en kwaliteitszorg. Integreren van risicomanagement in een kwaliteitssysteem. Gezamenlijk uitgangspunt zijn de waardestromen in de organisatie.
Risicomanagement en informatiemanagementInformatiemanagement en ICT zijn steeds meer de achilleshiel van de organisatie. Wat zijn de effecten van cyberrisicio’s en hoe ga je om met informatie van waarde? Hoe zorg je dat de gehele organisatie aanhaakt?
M2-04
Datum: 2024
Docent: Lizanne Vroom 
Risicomanagement en BCM. Wat als het misgaat? Management van het onverwachte: herstel en uitwijkplannen/ recovery. Samenhang RM, BCM, BHV en crisismanagement.
M2-05
Datum: 2024
Docenten: Lizanne Vroom & Jaap Zijlstra
Case study atelier, deel III – Competenties en gedrag van de risicomanagement adviseur / risicomanager. Inleveren Case study voorstellen.Hoe ga je risicomanagement (intern) verkopen en collega’s of klanten positief beïnvloeden? Risicomanagement pitch, Metacommunicatie en Emotionele Intelligentie.
M2-06
Datum: 2024
Docenten: Lizanne Vroom & gastdocent
Crisismanagement en communicatie. Hoe pak je een crisis aan en hoe organiseer je het crisisbeheersings-proces? Praktische tips voor crisiscommunicatie en omgang met de pers / social media.
Crisissimulatie: ‘proof of the pudding is in the eating’
Debriefing en afsluiting van module 2 met een borrel en hapje
Terugkomdag, spreek -uren en examen
MODULE III  CASE STUDY ATELIER – AFSTUDEERFASE
M3-01
Datum:  2024
Docent: Lizanne Vroom
Tijdstip: 9.30 – 17.30
Case study atelier deel IV – terugkomdag.
Plenaire bijeenkomst i.v.m. voortgang case study: risicomanagement onderzoek bij eigen bedrijf of relatie en rapportage hierover.
Laatste praktische aandachtspunten bij de rapportage en verantwoord omgaan met bronnen.
Toelichting op gang van zaken bij het mondeling examen.
M3-02
Datum:  in overleg
Docent: Lizanne Vroom
Tijdstip: op afspraak
Case study atelier deel V – Spreekuren.
Individuele begeleiding i.v.m. voortgang case study. Gelegenheid voor laatste vragen en feedback over opzet en structuur. Rooster volgt te zijner tijd. Afhankelijk van het aantal deelnemers worden de spreekuren over twee data verdeeld.
deadline inleveren case study

eind 2024

Inleveren Case Study (eindrapportage onderzoek). 
Case studies worden in tweevoud ingeleverd in verband met de beoordeling door examencommissie.
M3-03
Datum:  precieze data en tijdstippen volgen
Externe examinator &
Lizanne Vroom
Mondeling examen.
Deelnemers verdedigen hun case study voor de examencommissie. Alleen deelnemers met een voldoende behaald resultaat voor het schriftelijke gedeelte komen op voor het mondelinge examen.
Diploma uitreiking
datum en locatie nader bepalen
 Diploma uitreiking

CRKBO geregistreerd            

Lizanne Vroom

20 jaar zelfstandig risicomanagement adviseur voor profit en non-profit organisaties. Kerndocent en programma manager voor diverse risicomanagementopleidingen. Auteur van "Risicomanagement vanuit het Dynamisch Business Model', 'Ik durf het risico wel aan', 'Liefde komt niet van één k(l)ant'. Oprichter en eindredactie van Riskforum.nl