Vliegende start voor de Leergang Risicomanagement: “Bij elke 10 zinnen denk ik: dat kan ik mooi gebruiken!”

Op 2 oktober 2015 is Riskforum.nl  weer met een enthousiaste groep van veertien deelnemers met de Leergang Risicomanagement van start gegaan. Een keer per twee weken zijn we een dag bezig met het uitwisselen van praktisch toepasbare kennis, het werken aan casuïstiek in subgroepen en bij alles veel interactie tussen de deelnemers en docent(en).

We zijn verheugd met de eerste mooie complimenten van de deelnemers. “Ik ben blij dat ik voor deze opleiding heb gekozen, het sluit helemaal aan bij mijn verwachtingen” gaf één van de cursisten aan. “Bij elke 10 zinnen denk ik: dat kan ik mooi gebruiken!” zei één van de andere deelnemers,  “Ik ben na de tweede les al met mijn collega bij een klant aan de slag gegaan.”

“Praktisch toepasbare kennis met handige formats en tools, die je vandaag nog kunt inzetten is altijd van belang. Je kunt je opleidingsbudgetten vaak maar één keer uitgeven en dan is het des te belangrijker dat je de opgedane kennis niet eerst zelf moet vertalen naar de praktijk, maar dat je meteen aan de slag kan gaan”, geeft Lizanne Vroom aan.

De kracht van Lizanne Vroom, kerndocent en programmamanager voor deze Leergang Risicomanagement zit in haar vertaalslag van de theorie naar de (MKB-)praktijk. Veel adviseurs en risicomanagers kennen haar van kortere opleidingen en seminars. “Het mooie aan deze opleiding is dat we wat langer met elkaar onderweg zijn en dat je de deelnemers helemaal kunt begeleiden naar hun eindopdracht, die bestaat uit het zelfstandig uitvoeren van een risicomanagement onderzoek binnen de eigen organisatie of bij die van een klant” vertelt Vroom enthousiast. De overdracht van kennis naar de praktijk is dan beter geborgd. Het komt vaak voor dat mensen tijdens de opleiding erg enthousiast zijn en vol met nieuwe plannen zitten, die vervolgens door de waan van de dag snel weer naar de achtergrond raken. “Door de theorie eenvoudig inzetbaar te maken dagen we de deelnemers uit om al na de eerste bijeenkomsten met behulp van formats en tools, de opgedane kennis en uitgewisselde ervaring in te zetten. Als je vervolgens ervaart dat het werkt en dat je werk als adviseur of risicomanager er leuker en efficiënter door wordt val je niet zo snel meer terug in je automatische piloot”. De eindopdracht is de uiteindelijke “proeve van bekwaamheid” van alle verschillende stappen binnen het risicomanagement proces.

Bewust spreekt Riskforum.nl bij de eindopdracht niet van een scriptie maar van een ‘casestudy’. “Wetenschappelijk onderzoek met uitgebreide literatuurverwijzingen is voor het vakgebied van belang, maar voor het merendeel van de cursisten niet het doel van de opleiding”, geeft Vroom aan. “Deelnemers willen zonder veel toestanden en tijdsinvestering aan de slag kunnen gaan met de opgedane inzichten. Hun klanten en/of collega’s zitten niet te wachten op lastig vakjargon, dikke rapportages en/of theoretische teksten”.

Leergang Risicomanagement 2015

“Ik zie het als docent en consultant wel als mijn taak om steeds op de hoogte te blijven van nieuwe onderzoeken en ontwikkelingen. Dit geldt ook voor mijn collegadocenten binnen de Leergang Risicomanagement. Je leert ook zelf steeds weer bij. Ik zit heel graag met mijn neus in de boeken of achter de computer voor eigen publicaties. Maar het is altijd én-én: ik blijf ook graag in gesprek met ondernemers, cursisten en collega professionals. Door zelf in de praktijk te blijven staan merk je ook dat die praktijk wat weerbarstiger is dan de interessante theorie. Omdat ik zelf ook inventarisatiegesprekken voer, risicoprofielen opstel, risico-actieplannen schrijf en met de implementatie van risicomanagement bezig ben, merk ik ook waar de theorie minder efficiënt is en waar je bijvoorbeeld behoorlijk uit je beschikbare tijd dreigt te lopen”.

Dat is het geheim, ook van deze opleiding!

Een ander onderscheidend onderdeel is de combinatie tussen de methoden en technieken en de wijze waarop je risicomanagement in de organisatie implementeert. Binnen de opleiding is er veel aandacht voor de zogenaamde zachte kant van risicomanagement: risicoperceptie en gedrag. Het blijft immers een uitdaging om nut en noodzaak van het goed aanpakken van risico’s tussen de oren te krijgen. Mensen zitten immers eerder optimistisch dan realistisch in elkaar en zijn soms blind voor de risico’s die zij en hun organisatie lopen. Cultuur, leiderschap, voorbeeldgedrag, communicatie met stakeholders, positieve beïnvloeding en veerkracht van mensen zijn thema’s die naast de beproefde risicomanagement methoden en technieken uitgebreid aan bod komen.

Heeft u interesse in de opleiding? Bel Lizanne Vroom voor meer informatie op 06 55 714 841 of mail naar lizanne@riskforum.nl

De volgende Leergang Risicomanagement start op 7 oktober 2016. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar het programma op deze site.
Schrijf u snel in. Mail ons en u ontvangt het inschrijfformulier.

Riskforum.nl is een geregistreerde instelling bij het CRKBO (centraal register voor kort beroepsonderwijs).

CRKBO geregistreerd

Lizanne Vroom

20 jaar zelfstandig risicomanagement adviseur voor profit en non-profit organisaties. Kerndocent en programma manager voor diverse risicomanagementopleidingen. Auteur van "Risicomanagement vanuit het Dynamisch Business Model', 'Ik durf het risico wel aan', 'Liefde komt niet van één k(l)ant'. Oprichter en eindredactie van Riskforum.nl