A B C D F I K L M N O P R S T V

Bankenrisico

Het gaat bij het bankenrisico om het risico dat een buitenlandse bank niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Mede door

Lees meer

Battle of forms

Goederen- en dienstentransacties komen tot stand door het afsluiten van een overeenkomst (of handelscontract) tussen de verkoper (leverancier of exporteur)

Lees meer

Bedrijfsschaderisico

Het bedrijfsschaderisico is het risico dat het resultaat van de onderneming vermindert als gevolg van een ongewenste storing of stilstand

Lees meer

Bruto risico

Met bruto risico wordt de omvang van het risico aangeduid vóór het treffen van beheersmaatregelen. Bruto risico’s worden ook wel

Lees meer

Calamiteitenrisico

Het calamiteitenrisico betreft het risico dat door een calamiteit (ramp), een schade van uitzonderlijke omvang aan een of meerdere objecten

Lees meer

Corporate governance

Corporate governance is de wijze waarop en de mate waarin, diverse belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen op het besluitvormingsproces in de

Lees meer

COSO II

COSO  is een managementmodel dat is ontwikkeld door The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Dit comité

Lees meer

Creativiteit

Creativiteit kan worden omschreven als het ‘mentale proces waardoor mensen tot schepping komen’ . Dit proces levert nieuwe, soms kansrijke

Lees meer

Cybercrime

Cybercrime is het geheel van illegale digitale activiteiten die zijn gericht op een organisatie. De term cybercrime omvat een uiteenlopende

Lees meer