Emotionele intelligentie: gedrag en vaardigheden 3.0 voor de risicoadviseur en -manager

Om risicomanagement succesvol te implementeren zijn een aantal vaardigheden en gedragscomponenten onmisbaar. Doordat de risicoperceptie van mensen sterk uiteen loopt heeft de risicomanager of risicomanagementadviseur een mooie uitdaging! Vaak ontbreekt de voedingsbodem voor een adequaat advies of oplossing omdat de risico’s simpelweg niet eens worden opgemerkt en onderkent. Voor de (commerciële) adviseur of interne risicomanager, die niet alleen maar angst wil verkopen, is dit soms een lastige propositie. Zonder expliciete ‘hulpvraag’ ben je immers lang niet altijd meteen welkom en zijn predicaten als ‘controleur’, ‘zwartkijker’, ‘vertrager’, ‘creatorium’ of ‘noodzakelijk kwaad’ al snel opgeplakt.

Terwijl diezelfde adviseur of risicomanager juist het ‘geweten’ van de organisatie kan zijn, een ‘sparringpartner’, ‘raadgever’ en een ‘challenger’ om de gekozen richting en strategie van de organisatie eens kritisch tegen het licht te houden en om de doelstellingen te helpen realiseren.

De risicomanager of risicomanagement adviseur zal dus bij uitstek in staat moeten zijn om zijn gesprekspartners positief te beïnvloeden. Het gaat hierbij om de onderlinge afstemming. Natuurlijk op (vak)inhoudelijk niveau: zonder goed verhaal mag je niet eens aan tafel zitten met de klant of je collega, maar ook op relationeel niveau! Op relationeel niveau gaat het om de hamvraag: ‘Ben je in staat om rekening te houden met emoties van je gesprekspartner? Beschik je over voldoende empathie?”

In ons boek ‘Ik durf het risico wel aan’ en in onze risicomanagement leergang en driedaagse hebben we deze aandachtspunten in elkaar verweven. Het gaat immers om content én impact!

Voor die ondernemers en adviseurs die zich vooral met de vakinhoud van (risico)management hebben bezig gehouden, hebben wij een specifieke serie workshops ontwikkeld, die los van elkaar gevolgd kunnen worden. Onder de noemer ‘emotionele intelligentie’ maakt u kennis met een innovatieve aanpak voor gedrag en vaardigheden voor de risicomanager en risicomanagement-adviseur.

[hb_title subtitle=””] workshops emotionele intelligentie [/hb_title]

Hoe kunt u uw emotionele intelligentie ontwikkelen of verbeteren? Bij emotionele intelligentie gaat het om hoe u met uw emoties en emoties van anderen omgaat, hoe u (emotioneel) reageert op bepaalde situaties en om uw empathisch vermogen.

Emotionele intelligentie kent vijf dimensies:

 1. Kennis van de eigen emoties (zelfinzicht)
 2. Reguleren en beheersen van emoties (zelfmanagement)
 3. Zelfmotivatie (zelfmanagement)
 4. Andermans emoties (h)erkennen (sociaal bewustzijn)
 5. Omgang met anderen en sociale vaardigheden (relatiemanagement)

Met de eerste vier dimensies wordt een belangrijke basisvoorwaarde gelegd voor de omgang met anderen en uw sociale vaardigheden. Hiervoor hebben wij een workshop ontwikkeld van één dag:

 • ‘Vergroot uw emotionele intelligentie’

Met de vijfde dimensie van emotionele intelligentie krijgt u inzicht in uw relatiemanagement vaardigheden over hoe u  zichzelf en uw vakgebied presenteert, hoe u anderen kunt beïnvloeden en overtuigen en veranderingen kunt initiëren. Andere vaardigheden die aan bod komen zijn invloed en inspiratie, overtuigen, presenteren en  samenwerken. Om uw sociale vaardigheden binnen het aandachtsgebied van risicomanagement te versterken hebben wij drie apart te volgen workshops ontwikkeld:

 • Emotioneel intelligent presenteren
 • Emotioneel intelligent onderhandelen
 • Emotioneel intelligent beïnvloeden met overtuiging en resultaat.

Voor wie?
De workshops zijn bestemd voor ondernemers en adviseurs werkzaam in de Financiële Dienstverlening, Overheid, Zorg, Industrie en MKB.

Trainer
Jaap Zijstra

Locatie
Hotel Nautisch Kwartier (Fletcher Hotels) , De Kalkovens te Huizen (NH)

Investering per workshop
De workshop ‘Vergroot uw emotionele intelligentie’ duurt één dag en kost € 395 inclusief lunch en opleidingsmateriaal. De workshops presenteren, onderhandelen en beïnvloeden met overtuiging duren twee dagen in verband met de oefeningen en simulaties. Deze dagen worden los van elkaar gegeven, zodat de deelnemers zich goed voor kunnen bereiden. De tweedaagse workshops kosten € 795 inclusief lunch en opleidingsmateriaal.

Meer informatie?
Hieronder leest u meer over de inhoud van de verschillende workshops. Wilt u meer informatie over deze workshops? Neem dan contact op met Jaap Zijlstra, telefoon nummer 06 53400274 of maak gebruik van het contactformulier.

[hb_title subtitle=””] programma workshop vergroot uw emotionele intelligentie [/hb_title]
De kernvraag  is: ‘Hoe kan ik mijn emotionele intelligentie ontwikkelen?’

 

U krijgt antwoord op de vraag of emotionele intelligentie kan  worden aangeleerd.  Na deze sessie kunt u ‘winst’ behalen  doordat uw collega’s, medewerkers, klanten en overige stakeholders meer vertrouwen in u krijgen  waardoor er een uitstekende match ontstaat.  Van groot belang is uw mind-set. U staat na deze sessie  op scherp’ ! U gaat zich meer profileren als leidende persoonlijkheid die vertrouwen kan wekken, assertief contact kan maken, en met de juiste timing mensen weet te beïnvloeden.  U krijgt inzicht in een andere wijze van beïnvloeding om mensen spelenderwijs in “beweging te krijgen” (‘motivare’ ). Naar de ander toe bewegen vereist liefde en lef.

De motivatie om met emotionele intelligentie in ontwikkelingstrajecten te werken ligt in het feit dat er een direct verband bestaat tussen het succes van een bedrijf en de emotionele intelligentie van zijn leiders. Om uw emotionele intelligentie te verhogen moet u ervoor zorgen dat u zich meer op het limbische systeem richt. Het limbische systeem is bepalend voor uw gevoelens, impulsen en driften. Uit  onderzoek blijkt dat het limbische systeem het beste leert via (eigen) motivatie, langdurig oefenen en feedback. Daar tegenover staat het soort leren dat plaatsvindt in de neo-cortex, die onze analytische en technische vermogens aanstuurt. Met behulp van de neo-cortex begrijpen we concepten en logica.

Tijdens deze sessie maakt u kennis met:

 • hoe sturing te geven aan de creatieve spanning tussen de eigen mentaal emotionele vaardigheden en uw leiderschapsstijl
 • de gouden cirkel van het ondernemen
 • hoe emotioneel intelligenter te reageren als voorwaarde voor succes. Zelfbewustzijn, zelfregulering, zelfmotivatie, empathie en sociale vaardigheden zijn uw leidraad bij uw persoonlijke profilering
 • zelfbewustzijn en inzicht: Als leiders hun gevoelens niet kennen, hoe kunnen ze anderen en hun gevoelens dan kennen, laat staan begrijpen? Zelfbewustzijn bestaat uit het herkennen van uw eigen emoties en de invloed die hun gevoelens hebben op u zelf, op andere mensen en op uw functioneren
 • enkele brainpower technieken: hoe de relatie tussen uw hersenen en uw gedrag te ontrafelen. U leert over de plasticiteit van uw hersenen
 • een manier om uw hersenen op een positieve manier te prikkelen waardoor meer resultaat wordt gehaald
 • uw eigen natuurlijke stijl van beïnvloeden
 • meer inzicht in het effect van het eigen gedrag op de omgeving en de impact daarvan inzicht in uw eigen mentale modellen op de zakelijke realiteit
 • een managementmodel om te beïnvloeden vanuit persoonlijke kracht: hoe u als leider uw spiegelneuronen (empathie neuronen) kunt gebruiken

[hb_title subtitle=””] emotioneel intelligent presenteren [/hb_title]
‘Bij een goede presentatie ligt de aandacht voor tachtig procent bij je publiek, voor tien procent bij jezelf, en voor tien procent bij je verhaal!’

 

Het doel van deze workshop is: dat uw spanning bij het geven van presentaties gereduceerd wordt tot een aanvaardbaar niveau. Uw ‘angstscore ’neemt af en ontspanning neemt toe. Het houden van een goede presentatie is een kunst. Een goede presentatie is overtuigend en meeslepend. Een goede presentatie leeft. Achter elke kunst zitten technieken. De technieken zijn aan te leren. Presentatie is communicatie: een combinatie van kennisoverdracht, overtuigingskracht en enthousiasme.

Enkele thema’s die aan de orde komen:

 • De aanwezige presentatievaardigheden vergroten en verdiepen: sterke en zwakke punten van de eigen presentatievaardigheden
 • Onderzoeken wanneer komt de spreekangst op: aanpak basisoorzaken en persoonlijke triggers. Mensen met spreekangst zijn vaak teveel op zichzelf gericht
 • Een (commerciële) presentatie voorbereiden en verzorgen
 • Een speech geven op een informeel event
 • Effectief omgaan met lastige vragen en situaties
 • Emotioneel intelligent presenteren: ‘voorbij het denken’. Zelfbewustzijn, zelfregulering, zelfmotivatie, empathie en sociale vaardigheden
 • Zorgdragen voor een heldere opbouw en structuur van een presentatie
 • Overtuigend spreken en betrouwbaar overkomen: effectief stemgebruik
 • Lichaamstaal, verbale en non-verbale expressie
 • Effectief omgaan met normale spreekangst en tips om spreekangst/presentatiestress te overwinnen.
 • Relaxatietechnieken voor een ontspannen presentatie
 • Analyse en onschadelijk maken van negatieve interne dialogen
 • Zelfbewuster en met dynamiek tijdens de presentatie(s) handelen
 • Vaardigheden gebruiken die noodzakelijk zijn om een publiek van de eerste minuut tot de laatste minuut te boeien

[hb_title subtitle=””] emotioneel intelligent onderhandelen [/hb_title]
‘Let us never negotiate out of fear. But let us never fear to negotiate’.
Het zich bekwamen in persoonlijke onderhandelingstechnieken is voor veel mensen dagelijkse bezigheid. U staat immers voortdurend in het spanningsveld tussen opkomen voor de belangen van uw organisatie en de belangen van uw klant.

Het doel van deze workshop is: het vergroten van uw persoonlijke onderhandelingsvaardigheden door inzicht te krijgen in het onderhandelingsproces. Na afloop heeft u inzicht in de effectieve en minder effectieve kenmerken van uw persoonlijke onderhandelingsstijl(en), welke emoties u moet leren managen en bent u in staat uw onderhandelingsstijl te optimaliseren.

In onze visie is onderhandelen opkomen voor de organisatiebelangen, terwijl men afhankelijk is van anderen met concurrerende belangen en hierbij een wederzijds rendabel resultaat te bereiken. U wordt geleerd om een zo optimaal mogelijk onderhandelingsresultaat te combineren met het behoud van de goede relatie op lange termijn. Geleerd wordt om inhoudelijke standvastigheid te koppelen aan een flexibele gespreksstrategie. Meestal zijn niet de basisregels voor onderhandelen het probleem, die kunt u zo leren. Maar de emoties en gevoelens zorgen er vaak voor dat u niet in staat bent om de regels die u geleerd heeft ook op de goede manier toe te passen. Om te leren omgaan met deze gevoelens en emoties, krijgt u feedback.

In deze workshop staat probleemoplossend onderhandelen centraal. Praktische methoden worden aangereikt om een optimaal onderhandelingsresultaat te bereiken zonder de lange termijn relatie met de klant in gevaar te brengen. Door inzicht in eigen gedrags-en onderhandelingsstijlen leert u hoe u uw onderhandelingskwaliteiten kunt uitbouwen en optimaal kan afstemmen met uw klant.

Enkele thema’s die aan de orde komen:

 • Zich goed voorbereiden op een onderhandeling met een zakelijke partner
 • Inschatten wanneer en welke vorm van onderhandeling toe te passen
 • Een onderhandelingsgesprek gefaseerd laten verlopen en een goede structuur opbouwen
 • Beheersingsmethoden hanteren om met prijstactieken om te gaan
 • Omgaan met positieve en negatieve emotionele manipulaties
 • Effectief omgaan met concessies
 • Uw eigen onderhandelingsruimte vergroten
 • Bij nieuwe zakelijke relaties onderhandelen over het juiste productaanbod
 • Bij bestaande zakelijke relaties onderhandelen over het veranderende productaanbod
 • Uw eigen persoonlijke onderhandelingsstijlen inschatten en weten wat uw gedrag bij de klant oproept
 • Emotioneel intelligent onderhandelen: zelfbewustzijn, zelfregulering, zelfmotivatie, empathie en sociale vaardigheden
 • Gesprekstactieken hanteren om win-win situaties te creëren
 • Test Persoonlijke onderhandelingsstijlen
 • Het onderhandelingsmodel van Mastenbroek en Fisher en Ury integreren in de praktijk
 • Het onderhandelingsgedrag van de klant effectief beïnvloeden

[hb_title subtitle=””] emotioneel intelligent beïnvloeden met overtuiging en resultaat [/hb_title]
‘Volwassenheid is het evenwicht tussen moed en consideratie’

 

In deze workshop gaat het om het actief leren managen van persoonlijke veranderingsprocessen. U kunt zich verder  ontwikkelen als een ondernemende persoon waar vertrouwen, voorbeeldgedrag, duidelijkheid, openheid en bezieling belangrijke eigenschappen zijn zowel naar de klant als naar de collega’s. Van belang is te weten welk effect uw gedrag heeft op anderen. Een routekaart zal worden uitgezet om het vertrouwen op elk niveau te krijgen. Bij prospects, medewerkers, klanten en andere stakeholders. Na afloop kent u zichzelf, gelooft in uzelf en durft u uw potentieel te benutten. U durft te ‘spelen’ en ziet kans uw speelruimte te vergroten. Innovatie en creativiteit zijn hierbij de sleutelwoorden.

Het doel van deze workshop is: ‘Persoonlijke kracht ontwikkelen: door het opbouwen van een positieve stemming, zelfvertrouwen en assertief gedrag. U leert uzelf meer te profileren en u niet alleen inhoudelijk zeker te voelen, maar meer de rol  van leider oppakken en de regie voeren: door het ontwikkelen van zelfbewustzijn (emotionele intelligentie)en meer op de voorgrond durven staan.
U leert uw persoonlijkheid te ontwikkelen door initiatief te tonen, wilskrachtig te zijn, een onafhankelijk standpunt te durven innemen en laten blijken (zelfrespect). Hierbij leert u om te gaan met risico´s en tegenslagen, ondernemend te zijn en kansen proactief te grijpen.  U leert om het effect van uw eigen gedrag op de omgeving goed in te schatten, met impact en overtuigingskracht. Het gaat hierbij om het bevorderen van intuïtief inzicht, en gevoel ontwikkelen voor het haalbare.

Enkele thema’s die aan de orde komen:

 • Reflectie eigen handelen: bewustwording eigen gemoedstoestand (identiteit en imago)
 • Uw eigen overtuigingskracht (impact) verstevigen: helder en consistent staan ‘voor uw zaak’
 • Leren verbinding te leggen tussen uw dominante ‘neo-cortex’ (ratio) en het limbische systeem (emotio) naar meer balans tussen gevoel en verstand waardoor u meer kracht kunt uitstralen
 • Zelfmanagement en Emotionele Intelligentie: ontwikkelen zelfvertrouwen, reguleren eigen gevoel, beter omgaan met eigen emoties en ontwikkelen van empathisch vermogen;
 • Leren relaties persoonlijker in te kleuren: ‘maximale toenadering met behoud van distantie’
 • Consistentie in gedrag en gevoel realiseren en uitstralen naar de (werk)omgeving: uit de eigen comfort zone
 • Leren patronen te doorbreken: loslaten van perfectionisme, leren ‘out of the box denken’ en vaste gewoontes durven loslaten
 • Communicatieve vaardigheden: directer communiceren, durven doorvragen, 5 effectieve beïnvloedingsstijlen, metacommunicatie, goed kunnen schakelen in gesprekken, juiste toonzetting etc.
 • Omgaan met assertiviteit: nemen van (harde)beslissingen, creëeren van mentale weerbaarheid en onafhankelijkheid van mensen en situaties: meer sturen op wat u belangrijk vindt
 • Omgaan met verschillende typen mensen op basis van eigen zelfwaardering en respect
 • Meer inzicht in het effect van het eigen gedrag op de omgeving en de impact daarvan
 • Inzicht in eigen mentale modellen op de zakelijke realiteit

Lizanne Vroom

20 jaar zelfstandig risicomanagement adviseur voor profit en non-profit organisaties. Kerndocent en programma manager voor diverse risicomanagementopleidingen. Auteur van "Risicomanagement vanuit het Dynamisch Business Model', 'Ik durf het risico wel aan', 'Liefde komt niet van één k(l)ant'. Oprichter en eindredactie van Riskforum.nl