riskforum.nl is een feit!

Enorm trots en enthousiast zijn wij over de start van riskforum.nl!
Dankbaar met alle hulp, steunbetuigingen en eerste boeiende en inspirerende gesprekken.

riskforum.nl wil (risicogerelateerde) kennis laagdrempelig beschikbaar maken waardoor de praktische toepasbaarheid van risicomanagement toeneemt en het enthousiasme voor het vakgebied groeit. We doen dit al via onze opleidingen en boeken. Nu is daar een eigentijdse manier van kennis delen en met elkaar in gesprek gaan aan toegevoegd.

Risicomanagement kan een essentiële bijdrage leveren aan het waarmaken van uw dromen en het realiseren van uw doelstellingen, daar zijn wij van overtuigd. Niet omdat het moet, maar omdat u het wilt én omdat het werkt. Verbinding is hierbij de sleutel! Verbinding tussen verschillende management disciplines en vooral verbinding tussen mensen.

Het succes van een platform als riskforum.nl valt en staat met bruikbare content en boeiende discussies. Wij gaan graag het committment aan om wekelijks met artikelen te komen en in ieder geval zes keer per jaar met een specifiek thema. We doen ook een beroep op u: riskforum.nl is namelijk op zoek naar praktijkvoorbeelden en succesvolle implementaties en hoort graag uw mening! Om deel te nemen aan het riskforum kunt u zich registreren als ‘free member’. Natuurlijk hopen wij ook op enthousiaste ‘premium members’ zodat riskforum.nl praktische voorbeelden, tools en formats kan blijven ontwikkelen.

Veel leesplezier en succesvolle risicomanagement toepassingen gewenst!

Lizanne Vroom, namens riskforum.nl

 

 

Lizanne Vroom

20 jaar zelfstandig risicomanagement adviseur voor profit en non-profit organisaties. Kerndocent en programma manager voor diverse risicomanagementopleidingen. Auteur van "Risicomanagement vanuit het Dynamisch Business Model', 'Ik durf het risico wel aan', 'Liefde komt niet van één k(l)ant'. Oprichter en eindredactie van Riskforum.nl