Privacybeleid

Via dit Privacybeleid informeert RISKFORUM.NL u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. RISKFORUM.NL respecteert uw privacy en wil handelen binnen de regels van de Algemene Verordening Persoonsgegevens AVG.

Type persoonsgegevens die worden verwerkt
Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens en indien door u gewenst gegevens over uw werkgever.

Bij uw oriëntatie verzamelen wij gegevens als telefoonnummer en e-mailadres om u zo goed mogelijk te adviseren over onze dienstverlening.  Gedurende de opleiding verzamelen wij gegevens over uw studievoortgang, beoordelingen en behaalde resultaten en certificaten en/of diploma’s en de evaluaties die invult. Voor het aanvragen van een diploma voor de opleiding ‘Register Risicomanagement Expert’ gebruiken wij uw naam, geboortedatum en geboorteplaats. Na de opleiding bewaren wij uw gegevens en certificaten of diploma’s die u heeft behaald.

RISKFORUM.NL verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Doeleinden gegevensverwerking
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u goed en proactief te informeren over alle mogelijkheden.
  • Om u goed te kunnen adviseren bij de juiste keuze voor een opleiding.
  • Om te beoordelen of u kunt worden toegelaten tot een opleiding.
  • Voor de administratieve afhandeling van het gehele opleidingsproces.
  • Voor evaluaties waarop wij onze dienverlening kunnen verbeteren.
  • Voor het aanvragen van diploma’s voor de post HBO opleiding ‘Register Risicomanagement Expert’ bij het CPION.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor evaluaties en analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Wij zullen uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke van onze webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internet browser afsluit.

Beveiliging en bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. RISKFORUM.NL bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Inzage, correctie en verwijdering
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daartoe een gespecificeerd verzoek richten aan RISKFORUM.NL via het contactformulier op deze website onder vermelding van uw naam en adres. RISKFORUM.NL zal binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal RISKFORUM.NL de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren.

Wijzigingen Privacybeleid
Op basis van nieuwe inzichten en uw feedback kan RISKFORUM.NL haar privacy beleid wijzigen. We raden dan ook aan dit Privacybeleid regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.