Disclaimer & copyright

[hb_title subtitle=””] disclaimer [/hb_title]

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. riskforum.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook kan riskforum.nl er niet voor instaan dat de informatie op de website van riskforum.nl geschikt is voor het doel waarvoor u die informatie raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Directe of indirecte schade ontstaan bij of door gebruik van de website en/of door het niet beschikbaar zijn van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van riskforum.nl komen. De informatie op riskforum.nl wordt continu aangevuld. riskforum.nl heeft het recht om de informatie op deze website en de functionaliteit zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door riskforum.nl gecontroleerd of goedgekeurd. riskforum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

[hb_title subtitle=””] copyright [/hb_title]

Copyright riskforum.nl 2015. Alle rechten voorbehouden.

Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van riskformum.nl gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd.

Een uitzondering is gemaakt voor bepaalde teksten in het premiumgedeelte van riskformum.nl. Concept teksten voor het maken van risico-actieplannen mogen voor eigen gebruik worden overgenomen. De gebruiker van de informatie blijft uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor het adequaat inzetten, toetsen en actualiseren van deze informatie (zie ook disclaimer).

riskforum3435