Privacybeleid

[hb_title subtitle=””] gebruiksvoorwaarden en privacy [/hb_title]

riskforum.nl is een platform en portal voor adviseurs, ondernemers, andere professionals, docenten en studenten die risicomanagement gerelateerde informatie met elkaar willen delen. riskforum.nl respecteert de privacy van de bezoekers en leden van haar site.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is riskforum.nl. riskforum.nl is een handelsnaam van Risk Management Innovation Lab gevestigd in Huizen en geregistreerd onder KvK nummer  33288782. riskforum.nl handelt hierbij zorgvuldig, zodat voorkomen wordt dat deze gegevens in handen vallen van derden, die niet genoemd zijn in dit reglement.

[hb_title subtitle=””] bezoekers- en lidmaatschapgegevens [/hb_title]

Om gebruik te maken van de gratis diensten van de site, zoals het lezen van artikelen en het deelnemen aan het riskforum maakt een bezoeker eenmalig een gebruikersprofiel aan.

Om gebruik te maken van het premium gedeelte van de site, zoals het lezen van (meer inhoudelijke) artikelen, het deelnemen aan het riskforum, het downloaden van formats, tools en risicoactieplannen, enz. betaalt een premium member een abonnementsprijs per jaar.

In beide gevallen ontstaat een klantrelatie tussen de betreffende free member of premium member en riskforum.nl.

De hierbij verstrekte gegevens worden gebruikt voor:

  • het verzorgen van abonnementen en het uitvoeren van overeenkomsten en diensten.
  • het verwerken van gegevens voor direct-marketing doeleinden gericht op het tot stand brengen en/of in stand houden van een directe relatie tussen riskforum.nl met (ex-) abonnees, zowel per webevent, e-mail, telefoon als anderszins;
  • het analyseren ten behoeve van doeleinden van product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de algehele strategie;
  • het analyseren van gegevens met behulp van websitestatistiekenprogramma’s. Deze informatie wordt uitsluitend in algemene zin gebruikt om onze website beter af te stemmen op de informatiebehoefte van de bezoekers en leden.

Een bezoeker loopt op de site van riskforum.nl geen enkel risico op eventueel ongewenste betaalde abonnementen of diensten.

[hb_title subtitle=””] cookies [/hb_title]

riskforum.nl maakt gebruik van zogeheten ‘cookies’ om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker/free member of premium member worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker/free of premium member. Daardoor kan riskforum.nl de bezoeker of member bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert en dat u reviews kunt lezen, video’s kunt bekijken en artikelen kunt delen via social media zoals LinkedIn en Twitter.

De bezoeker, free of premium member kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij/zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

[hb_title subtitle=””] partners en andere partijen [/hb_title]

Partners van riskforum.nl zijn partijen die content dan wel diensten leveren ten behoeve van riskforum.nl. riskforum.nl voert in alle gevallen de eindredactie van de content, waarbij uitgangspunt is dat deze content naar de inschatting van riskforum.nl toegevoegde waarde moet hebben voor de bezoekers en leden van riskforum.nl.
De website van riskforum.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van riskforum.nl liggen. riskforum.nl is buiten dit domein niet verantwoordelijk voor de omgang door die andere partijen met uw (persoons)gegevens. Hiervoor verwijst riskforum.nl u naar de privacyregelingen, indien aanwezig, van deze andere websites.

[hb_title subtitle=””] vragen [/hb_title]

Bezoekers, free members en premium members kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij riskforum.nl. De contactgegevens en een contactformulier staan vermeld op de website riskforum.nl.

[hb_title subtitle=””] wijzigingen [/hb_title]

riskforum.nl behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen worden altijd bekend gemaakt op de website van riskforum.nl.

 

riskforum3435